हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

रमानाको विवरण उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धमा । श्री मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालय/प्रदेश/स्थानीय तह (सबै)

कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०८० जेठ ३ गते बुधबार १८:०६:५३ बजे

रमानाको विवरण उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. रमानाको विवरण उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धमा । श्री मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालय/प्रदेश/स्थानीय तह (सबै) २०८० जेठ ३ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन