हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

नवनियुक्त राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८० जेठ १८ गते बिहीबार १४:४७:५१ बजे

अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. नवनियुक्त राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा। २०८० जेठ १८ गते बिहीबार

थप सूचना/समाचार