/ सूचना/समाचार

कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।

सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८० श्रावण ११ गते बिहीबार १८:२७:०८ बजे

कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। २०८० श्रावण ११ गते बिहीबार

थप सूचना/समाचार