हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

सहायकस्तरका कर्मचारीहरुका लागि सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थि मनोनयन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

अन्य निकाय २०८० भाद्र ४ गते सोमबार १६:४७:५३ बजे

सहायकस्तरका कर्मचारीहरुका लागि सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थि मनोनयन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सहायकस्तरका कर्मचारीहरुका लागि सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थि मनोनयन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । २०८० भाद्र ४ गते सोमबार

थप परिपत्र/निर्देशन