हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

रिक्त पदको विवरण पुन: ताकेता गरिएको सम्बन्धमा । (स्थानिय तहहरु, जि.स.स. सबै)

सङ्घीय मामिला शाखा २०८० भाद्र ५ गते मंगलबार ११:३२:५७ बजे

रिक्त पदको विवरण पुन: ताकेता गरिएको सम्बन्धमा । (स्थानिय तहहरु, जि.स.स. सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. रिक्त पदको विवरण पुन: ताकेता गरिएको सम्बन्धमा । (स्थानिय तहहरु, जि.स.स. सबै) २०८० भाद्र ५ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन