हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

परिपत्र सम्बन्धमा (श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश सबै)

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८० भाद्र १२ गते मंगलबार ११:२०:१९ बजे

परिपत्र सम्बन्धमा ।(श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सवै प्रदेश)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. परिपत्र सम्बन्धमा (श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश सबै) २०८० भाद्र १२ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन