/ सूचना/समाचार

JDS Promotion Webinars सम्बन्धी संशोधित कार्यतालिका ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८० भाद्र १३ गते बुधबार १३:११:०५ बजे

JDS Promotion Webinars सम्बन्धी संशोधित कार्यतालिका  ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. JDS Promotion Webinars सम्बन्धी संशोधित कार्यतालिका । २०८० भाद्र १३ गते बुधबार

थप सूचना/समाचार