हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

आ.व २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

अन्य निकाय २०८० भाद्र २७ गते बुधबार १७:३७:५६ बजे

आ.व २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. आ.व २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । २०८० भाद्र २७ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन