हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

सन्देशमुलक समाग्री वेवसाईटमा राख्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८० आश्विन १ गते सोमबार ११:४६:०९ बजे

सन्देशमुलक समाग्री वेवसाईटमा राख्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सन्देशमुलक समाग्री वेवसाईटमा राख्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०८० आश्विन १ गते सोमबार

थप परिपत्र/निर्देशन