हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुको नियुक्ति तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८० आश्विन ११ गते बिहीबार १८:५१:५० बजे

राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुको नियुक्ति तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुको नियुक्ति तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । २०८० आश्विन ११ गते बिहीबार

थप परिपत्र/निर्देशन