हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

परिपत्र सम्बन्धमा । (मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालय/प्रदेश/स्थानीय तहहरु सबै)

सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८० आश्विन १२ गते शुक्रबार १५:५७:२३ बजे

परिपत्र सम्बन्धमा । (मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालय/प्रदेश/स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. परिपत्र सम्बन्धमा । (मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालय/प्रदेश/स्थानीय तहहरु सबै) २०८० आश्विन १२ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन