हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण सम्बन्धमा । (नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान)

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८० आश्विन १५ गते सोमबार १०:३६:४० बजे

आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण सम्बन्धमा । (नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण सम्बन्धमा । (नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) २०८० आश्विन १५ गते सोमबार

थप परिपत्र/निर्देशन