हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

बजार अनुगमन तथा वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८० आश्विन २४ गते बुधबार १२:३७:३५ बजे

बजार अनुगमन तथा वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बजार अनुगमन तथा वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०८० आश्विन २४ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन