हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प. द्धितीय र तृतीय श्रेणी)

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८० कार्तिक १९ गते आइतबार १०:३१:५६ बजे

सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प. द्धितीय र तृतीय श्रेणी)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प. द्धितीय र तृतीय श्रेणी) २०८० कार्तिक १९ गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन