हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

जाजरकोट भुकम्प सम्बन्धमा प्रेस बिज्ञप्ति ।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०८० कार्तिक २० गते सोमबार १७:२०:०० बजे

जाजरकोट भुकम्प सम्बन्धमा प्रेस बिज्ञप्ति ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. जाजरकोट भुकम्प सम्बन्धमा प्रेस बिज्ञप्ति । २०८० कार्तिक २० गते सोमबार

थप परिपत्र/निर्देशन