हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

सोह्रौ योजना तर्जुमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा । (जिसस सबै, कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरु सबै)

योजना तथा अनुगमन शाखा २०८० कार्तिक २२ गते बुधबार १४:३७:३८ बजे

सोह्रौ योजना तर्जुमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा । (जिसस सबै, कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सोह्रौ योजना तर्जुमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा । (जिसस सबै, कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरु सबै) २०८० कार्तिक २२ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन