हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

सुझाव कार्यान्वयन समबन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै)।

योजना तथा अनुगमन शाखा २०८० मंसिर ५ गते मंगलबार १३:५०:२२ बजे

सुझाव कार्यान्वयन समबन्धमा  (स्थानीय तहहरु सबै)। 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सुझाव कार्यान्वयन समबन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै)। २०८० मंसिर ५ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन