/ परिपत्र/निर्देशन

अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८० माघ १८ गते बिहीबार १७:०२:२४ बजे

अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा । २०८० माघ १८ गते बिहीबार

थप परिपत्र/निर्देशन