हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

लोक सेवा आयोगको मिति २०८०।११।०२ मा सिफारिस अधिकृत पदका उम्मेदवारहरुको लागि सुचना

सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८० फाल्गुण २ गते बुधबार १५:१९:०२ बजे

लोक सेवा आयोगको मिति २०८०।११।०२ मा सिफारिस अधिकृत पदका उम्मेदवारहरुको लागि सुचना

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. लोक सेवा आयोगको मिति २०८०।११।०२ मा सिफारिस अधिकृत पदका उम्मेदवारहरुको लागि सुचना २०८० फाल्गुण २ गते बुधबार

थप सूचना/समाचार