हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

BAT37 काे शाखा अधिकृतहरुकाे पदस्थापन/कामकाज खटाइएकाे विवरण

स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८१ बैशाख ४ गते मंगलबार १५:३३:१४ बजे

BAT37 काे शाखा अधिकृतहरुकाे पदस्थापन/कामकाज खटाइएकाे विवरण

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. BAT37 काे शाखा अधिकृतहरुकाे पदस्थापन/कामकाज खटाइएकाे विवरण २०८१ बैशाख ४ गते मंगलबार

थप सूचना/समाचार