हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धमा ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८१ बैशाख १६ गते आइतबार १०:५१:०२ बजे

अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धमा । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धमा । २०८१ बैशाख १६ गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन