हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय तहको प्रगति अनुगमन प्रणालीको समुद्घाटन समाराेहमा उपस्थिति सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१ बैशाख १८ गते मंगलबार १५:४४:१३ बजे

स्थानीय तहको प्रगति अनुगमन प्रणालीको समुद्घाटन समाराेहमा उपस्थिति सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय तहको प्रगति अनुगमन प्रणालीको समुद्घाटन समाराेहमा उपस्थिति सम्बन्धमा । २०८१ बैशाख १८ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन