हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

"३५ दिने कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विषयक सेवाकालीन प्रशिक्षण" काे लागि मनाेनयन गरीएकाे सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१ जेठ ८ गते मंगलबार १६:१७:१६ बजे

"३५ दिने कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विषयक सेवाकालीन प्रशिक्षण" काे लागि मनाेनयन गरीएकाे सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. "३५ दिने कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विषयक सेवाकालीन प्रशिक्षण" काे लागि मनाेनयन गरीएकाे सम्बन्धमा । २०८१ जेठ ८ गते मंगलबार

थप सूचना/समाचार