हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८१ असार १८ गते मंगलबार २०:५४:०४ बजे

अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा । २०८१ असार १८ गते मंगलबार

थप सूचना/समाचार