हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई निर्देशन सम्बन्धमा ।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०८१ असार २५ गते मंगलबार १९:१३:५४ बजे

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई निर्देशन सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई निर्देशन सम्बन्धमा । २०८१ असार २५ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन