/ परिपत्र/निर्देशन

निकासा फुकुवा सम्बन्धमा ।

आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५ मंसिर ६ गते बिहीबार १३:०७:०० बजे

निकासा फुकुवा सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । २०७५ मंसिर ६ गते बिहीबार फाईल भेटिएन

थप परिपत्र/निर्देशन