/ परिपत्र/निर्देशन

प्रश्नावली पठाएको सम्बन्धमा - उल्लेखित जिससहरु ।

आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५ मंसिर ६ गते बिहीबार १३:०८:०० बजे

प्रश्नावली पठाएको सम्बन्धमा - उल्लेखित जिससहरु ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रश्नावली पठाएको सम्बन्धमा - उल्लेखित जिससहरु । २०७५ मंसिर ६ गते बिहीबार फाईल भेटिएन

थप परिपत्र/निर्देशन