/ परिपत्र/निर्देशन

परिपत्र सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु ।

आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५ मंसिर १२ गते बुधबार ११:४५:०० बजे

परिपत्र सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. परिपत्र सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । २०७५ मंसिर १२ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन