हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण सम्बन्धमा ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८० फाल्गुण ८ गते मंगलबार १३:५०:०९ बजे

आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण सम्बन्धमा । २०८० फाल्गुण ८ गते मंगलबार

थप सूचना/समाचार