हाईलाईट:

दैनिक वेवसाईट भिजिटरको विवरण

दैनिक वेवसाईट भिजिटरको विवरण

`
दैनिक वेवसाईट भिजिटरको विवरण (Daily Unique Visitor)

क्र.स. भिजिटर मिति (BS) अनुसार मिति भिजिटर मिति (AD) अनुसार जम्मा भिजिटर एक्सन
१. २०८० आश्विन १५ गते सोमबार २०८०-०६-१५ 2023-10-02 ५६९
२. २०८० आश्विन १४ गते आइतबार २०८०-०६-१४ 2023-10-01 ३९६२
३. २०८० आश्विन १३ गते शनिबार २०८०-०६-१३ 2023-09-30 २७०७
४. २०८० आश्विन १२ गते शुक्रबार २०८०-०६-१२ 2023-09-29 ४००५
५. २०८० आश्विन ११ गते बिहीबार २०८०-०६-११ 2023-09-28 ३८१३
६. २०८० आश्विन १० गते बुधबार २०८०-०६-१० 2023-09-27 ४३५६
७. २०८० आश्विन ९ गते मंगलबार २०८०-०६-०९ 2023-09-26 ४४६२
८. २०८० आश्विन ८ गते सोमबार २०८०-०६-०८ 2023-09-25 ४३८९
९. २०८० आश्विन ७ गते आइतबार २०८०-०६-०७ 2023-09-24 ४३००
१०. २०८० आश्विन ६ गते शनिबार २०८०-०६-०६ 2023-09-23 ३१८३
जम्मा ३० मध्ये देखि १० सम्मका अभिलेखहरु