दैनिक वेवसाईट भिजिटरको विवरण

दैनिक वेवसाईट भिजिटरको विवरण

`
दैनिक वेवसाईट भिजिटरको विवरण (Daily Unique Visitor)

क्र.स. भिजिटर मिति (BS) अनुसार मिति भिजिटर मिति (AD) अनुसार जम्मा भिजिटर एक्सन
१. २०८० फाल्गुण १८ गते शुक्रबार २०८०-११-१८ 2024-03-01 ८०९
२. २०८० फाल्गुण १७ गते बिहीबार २०८०-११-१७ 2024-02-29 ५३६९
३. २०८० फाल्गुण १६ गते बुधबार २०८०-११-१६ 2024-02-28 ४८३९
४. २०८० फाल्गुण १५ गते मंगलबार २०८०-११-१५ 2024-02-27 ४९८३
५. २०८० फाल्गुण १४ गते सोमबार २०८०-११-१४ 2024-02-26 ५१३९
६. २०८० फाल्गुण १३ गते आइतबार २०८०-११-१३ 2024-02-25 ४७३०
७. २०८० फाल्गुण १२ गते शनिबार २०८०-११-१२ 2024-02-24 ३०३७
८. २०८० फाल्गुण ११ गते शुक्रबार २०८०-११-११ 2024-02-23 ४३७१
९. २०८० फाल्गुण १० गते बिहीबार २०८०-११-१० 2024-02-22 ४८९१
१०. २०८० फाल्गुण ९ गते बुधबार २०८०-११-०९ 2024-02-21 ४७३७
जम्मा २९ मध्ये देखि १० सम्मका अभिलेखहरु