हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रावृत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८० फाल्गुण १७ गते बिहीबार १२:५७:१७ बजे

वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रावृत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रावृत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा । २०८० फाल्गुण १७ गते बिहीबार

थप सूचना/समाचार