हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

प्रतिभा डवली कार्यक्रममा आइडिया पेश गर्ने अवधि थप गरिएको सूचना

कर्मचारी कल्याण शाखा २०८० फाल्गुण १७ गते बिहीबार १५:५७:२५ बजे

प्रतिभा डवली कार्यक्रममा आइडिया पेश गर्ने अवधि थप गरिएको सूचना

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रतिभा डवली कार्यक्रममा आइडिया पेश गर्ने अवधि थप गरिएको सूचना २०८० फाल्गुण १७ गते बिहीबार

थप सूचना/समाचार