हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्धारा प्रशिक्षणमा छनौट भएका कर्मचारीहरुका लागि सूचना ।

सूचना तथा प्रविधि शाखा २०८१ जेठ २ गते बुधबार २१:०६:३० बजे

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्धारा प्रशिक्षणमा छनौट भएका कर्मचारीहरुका लागि सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्धारा प्रशिक्षणमा छनौट भएका कर्मचारीहरुका लागि सूचना । २०८१ जेठ २ गते बुधबार

थप सूचना/समाचार