हाईलाईट:
/ नमुना कानुन

गाउँ/नगर/जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४ (नमूना)

मन्त्रालय २०७५ जेठ २४ गते बिहीबार १६:५५:०० बजे

गाउँ/नगर/जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४ (नमूना)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. गाउँ/नगर/जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४ (नमूना) २०७५ जेठ २४ गते बिहीबार फाईल भेटिएन

थप नमुना कानुन