साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

राजस्व खाताको रकम संचितकोष खातामा ट्रान्सफर गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै)

आर्थिक प्रशासन शाखा २०७७ असार २८ गते आइतबार ०८:२८:१५ बजे

 राजस्व खाताको रकम संचितकोष खातामा ट्रान्सफर गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन