साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

रा.प.प्रथम र द्वितीय श्रेणीका रिक्त पदहरुको विवरण सम्बन्धमा । (श्री सबै मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/निकाय)

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७ श्रावण २८ गते बुधबार ११:१२:०८ बजे

रा.प.प्रथम र द्वितीय श्रेणीका रिक्त पदहरुको विवरण सम्बन्धमा । (श्री सबै मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/निकाय)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन