साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

कोषमा रहेको मौज्दात रकमको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । (जि.स.स. को कार्यालय सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७ श्रावण २८ गते बुधबार १६:३५:०१ बजे

कोषमा रहेको मौज्दात रकमको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । (जि.स.स. को कार्यालय सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन