हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

बजेटको विवरण प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९ असार ८ गते बुधबार १५:३२:१९ बजे

बजेटको विवरण प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बजेटको विवरण प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ असार ८ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन