हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

प्रगति विवरण तथा बजेट विनियोजन सम्वन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै)

मन्त्रालय २०७९ भाद्र १ गते बुधबार १२:३३:३८ बजे

प्रगति विवरण तथा बजेट विनियोजन सम्वन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रगति विवरण तथा बजेट विनियोजन सम्वन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ भाद्र १ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन