छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ सूचना/समाचार

अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाईएको सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९ भाद्र २२ गते बुधबार १२:५०:५० बजे

अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाईएको सम्बन्धी सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप सूचना/समाचार