हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

भगिनी सम्बन्धको अभिलेखीकरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

विकास सहायता समन्वय शाखा २०७९ फाल्गुण ३० गते मंगलबार ११:१८:२१ बजे

भगिनी सम्बन्धको अभिलेखीकरण सम्बन्धमा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. भगिनी सम्बन्धको अभिलेखीकरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ फाल्गुण ३० गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन