हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९ फाल्गुण ३० गते मंगलबार १७:२९:३० बजे

कर्मचारीको विवरण ३ दिन भित्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा २०७९ फाल्गुण ३० गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन