साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

विपद् सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (DIMS) सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै)

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५ चैत्र १२ गते मंगलबार १४:०१:०० बजे

विपद् सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (DIMS) सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन