हाईलाईट:
/ Local Level Contact स्थानीय तह

क्रस प्रदेश जिल्ला जिल्ला समन्वय समिति वेवसाईट कार्यालयको ईमेल फोन एक्सन
१६. मधेश प्रदेश बारा जिल्ला समन्वय समिति बारा Web Site ddcbara.jk2012@gmail.com 053-551042
१७. मधेश प्रदेश पर्सा जिल्ला समन्वय समिति पर्सा Web Site - 051-523218
१८. मधेश प्रदेश सर्लाही जिल्ला समन्वय समिति सर्लाही Web Site info@ddcsarlahi.gov.np 046-520132
१९. मधेश प्रदेश महोत्तरी जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरी Web Site ddcmahottari@gmail.com 044-520042
२०. मधेश प्रदेश धनुषा जिल्ला समन्वय समिति धनुषा Web Site ddcdhanusha@gmail.com 041-520142
२१. मधेश प्रदेश सिराहा जिल्ला समन्वय समिति सिराहा Web Site info@ddcsiraha.gov.np 33520014
२२. मधेश प्रदेश सप्तरी जिल्ला समन्वय समिति सप्तरी Web Site info@ddcsaptari.gov.np 031-520210
२३. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोक Web Site ddcsindhupalchowk@gmail.com 011-620102
२४. बागमती प्रदेश रसुवा जिल्ला समन्वय समिति रसुवा Web Site ddcrasuwa@gmail.com 010-540252
२५. बागमती प्रदेश धादिङ जिल्ला समन्वय समिति धादिङ्ग Web Site ddcdhading@gmail.com 010-520144
२६. बागमती प्रदेश नुवाकोट जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोट Web Site ddcnuwakot10@gmail.com 10-560197
२७. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं जिल्ला समन्वय समिति काठमाण्डौं Web Site info@ddcktm.gov.np 014254697
२८. बागमती प्रदेश ललितपुर जिल्ला समन्वय समिति ललितपुर Web Site info@ddclalitpur.gov.np 01-5523410
२९. बागमती प्रदेश भक्तपुर जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर Web Site info@ddcbhaktapur.gov.np 01-6614826
३०. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलान्चोक Web Site info@ddckavre.gov.np 011-490427
Showing 16 to 30 of 77 entries | Takes 0.12 seconds to render