साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको असाधाराण बिदा तथा अध्ययन बिदा स्वीकृति सम्बन्धमा ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६ असार २ गते सोमबार ११:५७:०० बजे

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको असाधाराण बिदा तथा अध्ययन बिदा स्वीकृति सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन