साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

सभामा बजेट पेश तथा पारित गरी खर्च गर्ने सम्बन्धमा, (स्थानिय तह सबै) ।

आर्थिक प्रशासन शाखा २०७६ असार ६ गते शुक्रबार १५:०७:०० बजे

सभामा बजेट पेश तथा पारित गरी खर्च गर्ने सम्बन्धमा, (स्थानिय तह सबै) ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन