साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

अपाङ्गता परिचयपत्रको रङ्ग र ढाँचामा र एकरुपता ल्याउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै)

सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७६ भाद्र ११ गते बुधबार १४:५३:०० बजे

अपाङ्गता परिचयपत्रको रङ्ग र ढाँचामा र एकरुपता ल्याउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन