साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय तहका विज्ञापित पदहरु एकिन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सबै स्थानीय तहहरु)

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६ कार्तिक ४ गते सोमबार १४:१२:०० बजे

स्थानीय तहका विज्ञापित पदहरु एकिन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सबै स्थानीय तहहरु)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन