साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ निजामती कर्मचारी छात्रवृति

GRIPS छात्रबृतिका लागि मनोनयन सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको विवरण ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६ कार्तिक २७ गते बुधबार १२:०७:०० बजे

GRIPS छात्रबृतिका लागि मनोनयन सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको विवरण ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप निजामती कर्मचारी छात्रवृति