साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

आ.ब ०७६/०७७ को प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बंठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा (बिभाग, समिति, प्रतिष्ठान कार्यक्रम सबै)

योजना तथा अनुगमन शाखा २०७६ मंसिर १० गते मंगलबार १२:३५:०० बजे

आ.ब ०७६/०७७ को प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बंठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा (बिभाग, समिति, प्रतिष्ठान कार्यक्रम सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन